+234 909 390 1340

Oriki Oyo


 
Artist Tune Codes And Their Networks
TUNE NAME 9MOBILE MTN GLO AIRTEL
Oriki Oyo 899164 724179 ------ ------