+234 909 390 1340

Oriki Eko 2


 
Artist Tune Codes And Their Networks
TUNE NAME 9MOBILE MTN GLO AIRTEL
Oriki Eko 2 899152 724167 ------ ------