+234 909 390 1340

Oriki Eko


 
Artist Tune Codes And Their Networks
TUNE NAME 9MOBILE MTN GLO AIRTEL
Oriki Eko 899153 724168 ------ ------