+234 909 390 1340

Evang Dr Bola Are


 
Artist Tune Codes And Their Networks
TUNE NAME 9MOBILE MTN GLO AIRTEL
Baba Ku Ise 89962 1724234 ------ ------
I Have Decided To Follow 89963 1724235 ------ ------
Jesus is a Wonder 89964 1724236 ------ ------
Power in the blood of Jesus 89965 1724237 ------ ------
Agbara Esu da Nibiti Jesu 89966 1724233 ------ ------
Adura Owuro 89967 724191 ------ ------
Afe Ri Jesu 89968 724192 ------ ------
Gba Aye Mi Oluwa 89969 724193 ------ ------
Olorun Koseun Ti 899188 1724249 ------ ------
Olorun Babalola Ati Obadare 899189 1724250 ------ ------
 
 
Artist Bundle Package Tune Codes And Their Networks
TUNE NAME 9MOBILE MTN GLO AIRTEL
Baba Ku Ise ----------- ----------- ------ ------
I Have Decided To Follow ----------- ----------- ------ ------
Jesus is a Wonder ----------- ----------- ------ ------
Power in the blood of Jesus ----------- ----------- ------ ------
Agbara Esu da Nibiti Jesu ----------- ----------- ------ ------
Adura Owuro ----------- ----------- ------ ------
Afe Ri Jesu ----------- ----------- ------ ------
Gba Aye Mi Oluwa ----------- ----------- ------ ------
Olorun Koseun Ti ----------- ----------- ------ ------
Olorun Babalola Ati Obadare ----------- ----------- ------ ------